Основна информация за влизане в света на ипотеките

Дългосрочен банков заем или накратко ипотека обикновено се взема за 20, 30 или повече години. Неговата цел е предварително определена за закупуване на недвижим имот и падежът варира в зависимост от банката, в която теглите ипотека. Най-известният параметър, т.е. лихвеният процент, обикновено е между 0,95% и 1,55%. Излишно е да казвам, колкото по-нисък е този параметър, толкова по-изгоден е за вас.

Повечето банки предоставят ипотека без такса за участие. Има обаче и такива, които налагат тази такса и нейната сума може да атакува лимита от сто евро.

Условия и размер на одобрената ипотека

Основното условие за одобряване на ипотека е, че трябва да учредите имот. В повечето случаи тези, които се интересуват от ипотека, създават имота, за който ипотекират директно. Това обаче може да бъде и съвсем различно свойство.

Трябва обаче да спестите нещо, преди да решите ипотека. В никакъв случай банките не предоставят ипотека, която покрива 100% от цената на имота. В момента ситуацията е такава, че можете да получите финансиране за 70 – 80% от стойността на имота. Това се определя от експертите на банките, които го изчисляват и определят експертното мнение.

В идеалния случай е препоръчително да се търсят няколко оферти за ипотека. Най-добре е обаче да се поверите на експерти. Експертът по ипотечните кредити ще ви посъветва как да изберете най-изгодната оферта без колебание.